< Terug naar nieuws

Veel reacties op voorgenomen verzegeling

25 augustus 2021 om 14:41

Ruim 1.100 booteigenaren hebben vooralsnog gereageerd op de internetconsultatie met betrekking tot het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de afsluiter tussen de vuilwateropslagtank/toilet aan boord van pleziervaartuigen en de huiddoorvoer in gesloten stand te gaan verzegelen.

De invoering staat gepland voor 1 juli 2022 en begint inmiddels onder steeds meer booteigenaren door te dringen. Sinds 2009 is het verboden om direct te lozen in het oppervlakte water. Handhaving blijkt in de praktijk lastig en daarom is in 2019 de door D66 kamerlid Tjeerd de Groot ingediende motie in de Tweede Kamer aangenomen om de afvoerkraan van de spoeltoiletten verplicht te verzegelen.

Een speciale klankgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse watersportorganisaties heeft de afgelopen maanden overleg gehad met ambtenaren van het ministerie en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de verzegeling bekritiseerd. Het gevoel leeft dat naar de aangevoerde argumenten niet of nauwelijks is/wordt geluisterd en dat het ministerie alles op alles zet om de verzegeling voor 1 juli 2022 te bekrachtigen.

Deel ook uw visie

Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is inmiddels begonnen om op jachthavens en bij watersportverenigingen posters op te hangen waarmee booteigenaren nogmaals worden opgeroepen te reageren op de internetconsulatie. Volgens voorzitter Herbert Schoenmakers is het belangrijk dat booteigenaren reageren. Wilt u ook reageren, dan kan dit tot 3 september.