< Terug naar nieuws

Vaarregels in België

16 augustus 2023 om 14:04

Op de Belgische wateren zijn diverse vaarreglementen van toepassing. Als u in België vaart, dan is het goed om te weten welke vaarreglementen er zijn en waar deze op van toepassing zijn.

Algemene vaarregels

Om te beginnen is er het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB). De huidige versie is van december 2018.

In aanvulling daarop is er het Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk (ARSK). Dit dateert van januari 2007.

Deze geven de algemene vaarregels die gelden op bijna alle binnenwateren van België. Inhoudelijk zijn de regels gebaseerd op de internationale Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI). Dat maakt dat de meeste regels vergelijkbaar zijn met de regels zoals die ook in Nederland gelden, maar er bestaan wel degelijk verschillen.

Eigen of aanvullende regels

Op enkele binnenwateren gelden er nog eigen of aanvullende regels. Het betreft hier vooral wateren die gedeeld worden met Nederland of wateren die bevaarbaar zijn voor de internationale zeevaart.

Voor het kanaal van Gent naar Terneuzen (3) is er het Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit is gelijk aan het gelijknamige reglement in Nederland.

Voor de Beneden-Zeeschelde (4) van de grens met Nederland tot en met Antwerpen zijn er het Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde en het Scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde.

Specifiek het Kanaal Brussel-Schelde (5) heeft ook een eigen reglement; het Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde. Daarnaast geldt er het Tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde.

Waar de Maas de grens vormt met Nederland geldt er tot slot nog het Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (6).

De waterwegbeheerder, Vlaamse Waterweg NV, heeft de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze aanvullende reglementen vormen een aanvulling op de hoger genoemde reglementen.

Daarnaast kan de waterwegbeheerder tijdelijke regels stellen en deze worden dan gecommuniceerd via de scheepvaartberichten. Scheepvaartberichten worden op de site getoond en verschijnen ook in de Waterkaarten app.

Internationale bepalingen

Naast de vaarregels voor de binnenwateren zijn er de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (1). Ook deze regels zijn internationaal afgesproken en dus gelijk aan de regels zoals bijvoorbeeld in Nederland gelden.

In aanvulling op dit zeeaanvaringsreglement is er nog het Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden (2).

De genoemde nummers wijzen naar de nummers op het kaartje. Het zijn veel reglementen, veel regels en lange teksten. Niet alle regels zijn direct relevant voor de pleziervaart, maar ondanks dat wordt u wel geacht u aan de regels te houden en deze te kennen. Maar omdat de ‘echte’ vaarregels zijn afgeleid van het international CEVNI, kunt u er vanuit gaan dat bakboord ook in België nog steeds bakboord is en de regels tussen schepen onderling gelijk zijn aan die in bijvoorbeeld Nederland.

Wilt u meer leren over de vaarregels in België, dan zijn de Leidraad voor het Stuurbrevet en de Studiewijzer Stuurbrevet prima boeken om mee te beginnen. Het Stuurbrevet is het klein vaarbewijs van België.