< Terug naar nieuws

Updates in de Waterkaarten app – juli 2022

25 juli 2022 om 12:35

Zoals u mogelijk al heeft gezien in de App Store en Google Play Store, zijn er met de laatste update van de app (8.4.3 op iOS en 8.4.4 op Android) weer nieuwe mogelijkheden toegevoegd en bestaande functionaliteiten verbeterd. Ook zijn er een aantal zaken versimpeld of weggehaald, en hebben we weer nieuwe plannen voor de komende updates.

Wat is er zoal bijgekomen?

  • Het Binnenvaart Politiereglement (BPR) is toegevoegd aan de app. Het is voor elk schip – met uitzondering van open schepen – verplicht om in het werkingsgebied van het BPR een bijgewerkt exemplaar aan boord te hebben. Dat kan een gedrukte versie (in boekvorm) zijn, maar ook een digitale versie (smartphone app of pdf) is toegestaan. We hebben dit BPR document in de app gezet zodat u het ook lokaal, zonder internet, kunt inzien. U kunt dit in de app vinden bij Profiel > Informatie > Binnenvaartpolitiereglement.
  • Onze AIS+ versie is verbeterd en versimpeld. Dat komt het overzicht ten goede, en daarmee ook de veiligheid. Door op een schip in de AIS+ feed te drukken of klikken verschijnen de roepnaam en afmetingen van dat schip. Deze nieuwe weergave zorgt voor meer overzicht in de feed.
  • De live waterhoogtes van Rijkswaterstaat zijn toegevoegd aan de app, te herkennen aan de groene icoontjes met een waarde in centimeters, die Rijkswaterstaat elke 20 minuten bijwerkt.
  • De zoekfunctie is verbeterd. Als u bijvoorbeeld op “Diesel” zocht, vond u al tank- en bunkerstations. Voortaan vindt u deze punten ook op afstand, dichtstbijzijnde eerst en met de afstand erbij vermeld.

Wat is er weggehaald?

  • De optie om de minimale hoogte van de boot bij “Mijn boot” in te vullen. In de praktijk werd deze optie regelmatig niet of niet correct ingevuld, waardoor onze routeplanner niet meer de juiste route kon berekenen.
  • De optie om brug- en bootmarge in te vullen. Deze optie werd nog vaker dan de minimale hoogte niet correct ingevuld, en daardoor was het voor de app niet mogelijk om überhaupt een route te maken.
  • De optie om de routelijn een kleur en dikte te geven. Met de tijd kwamen er simpelweg te veel opties in onze app, waardoor zaken elkaar in de weg gingen zitten. Om die reden is nu gekozen voor een standaard weergave met een (sterk vermagerde) routelijn en standaardkleur.

Wat zijn we binnenkort nog van plan?

Ook voor de komende maanden hebben we best veel plannen. Zo gaan we op korte termijn…

  • De ge-update handleiding voor onze app toevoegen in de app, op dezelfde manier als we het BPR hebben toegevoegd.
  • Bij de info van alle bruggen, de brughoogte aangeven t.o.v. een referentievlak zoals bijvoorbeeld NAP of KP. Over rivieren komt daarbij dan de waarde te staan van het dichtstbijzijnde waterhoogte peilpunt, wat dan net als bij bruggen ook t.o.v. NAP wordt getoond. Zo kunt u snel een redelijk accurate berekening maken van de actuele doorvaarthoogte op dat moment en op die plaats, want in zo’n geval is brughoogte – waterhoogte = doorvaarthoogte.
  • Er komt een getijdentabel/grafiek bij de waterhoogte peilpunten. Belangrijk, want zo kunt u onder andere zien wanneer u wel onder een brug door kunt of niet, of u sneller of langzamer op uw plaats van bestemming zal aankomen, en nog zoveel meer.

Zoals altijd blijven we geïnteresseerd in, en kijken we uit naar, uw suggesties, op- en/of aanmerkingen. Wilt u feedback met ons delen om ons te helpen de app nog beter te maken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Goede ideeën zijn er nooit genoeg!