< Terug naar nieuws

Schippers zijn gewaarschuwd

21 mei 2021 om 11:42

Bron: HVZeeland.nl

Onlangs heeft de politie een controle gehouden op de pleziervaart bij Bruinisse. De agenten controleerden onder meer of er werd voldaan aan de reglementen. Gecontroleerd werd aan de wachtsteiger van de sluis van Bruinisse. 

Ter controle ging de politie aan boord van diverse pleziervaartuigen om te zien of er werd voldaan aan het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). Ook controleerden de agenten of het marifooncertificaat en de registratie van de marifoon aanwezig en in orde waren. De agenten deelden diverse waarschuwingen uit, maar bij een groot aantal schepen was alles perfect in orde.

Controle pleziervaart: regels en handhaving

Op de Nederlandse wateren gelden vele regels en toezicht en handhaving is daardoor ook een veelomvattende taak. Een taak waarbij diverse instanties betrokken zijn. Vaak trekken deze samen op, zoals bij de controle in Bruinisse waarbij ook het Agentschap Telecom betrokken was.

In de vaargebieden waar het BPR geldt, bent u bijvoorbeeld verplicht om een geldende editie van het BPR aan boord te hebben. Alleen open boten, kano’s, surfplanken en dergelijke zijn daarvan vrijgesteld. 

Heeft u een marifoon aan boord, dan moet deze zijn geregistreerd bij het Agentschap Telecom en er moet iemand aan boord zijn met een bedieningscertificaat. En u moet aan boord een exemplaar hebben van het Handboek Marifonie in de binnenvaart. Hier wordt ook op gecontroleerd.

Precies om die reden is de ANWB Wateralmanak deel 1 zo handig. Hierin staan alle vaarregels van Nederland en België en onder andere ook een speciale watersport editie van het Handboek marifonie. Met de ANWB Wateralmanak deel 1 aan boord voldoet u dus op alle Nederlandse en Belgische wateren aan de verplichting de vaarregels aan boord te hebben.

De schipper van een schip is onder meer verantwoordelijk voor het schip, de uitrusting en dat de papieren kloppen. Hoe zit dat als u echter een schip huurt of leent? Ook dan is de schipper verantwoordelijk. Hij of zij moet dus voor vertrek controleren of aan de regels voldaan wordt.