< Terug naar nieuws

Nieuwe uitrustingseisen in België

19 februari 2021 om 12:15

In tegenstelling tot Nederland stelt de Belgische overheid nadrukkelijke eisen aan de uitrusting van pleziervaartuigen. Recent zijn de nieuwe eisen bekendgemaakt.

Jarenlang is door het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart (met daarin de diverse belanghebbenden) gewerkt aan de nieuwe uitrustingseisen voor een pleziervaartuig dat vaart op de Belgische wateren. Die eisen zijn eind vorig jaar van kracht geworden. 

Het vaartuig en het vaargebied bepalen wat aan boord moet zijn. Het gaat om ‘verplichte’ en ‘aanbevolen’ uitrusting. Bij een overtreding, bijvoorbeeld het niet aan boord hebben van reddingsvesten, kunnen boetes uitgeschreven worden.

Er worden diverse zones en types vaartuigen onderscheiden met elk hun eigen eisen. Op binnenwateren die geen verbinding hebben met de zee gelden deze regels dus niet. Wat niet wil zeggen dat er toch geen eisen voor uw schip kunnen gelden. Immers België kent ook een verplicht vaarbewijs (het stuurbrevet) en de meeste schepen langer dan 7 meter moeten voorzien zijn van een marifoon en iemand aan boord met een bedieningscertificaat. En u moet de geldende vaarregels aan boord hebben.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belgische Federale overheid.