< Terug naar nieuws

Klein Vaarbewijs blijft populair

18 december 2020 om 14:37

Sinds januari van dit jaar worden de examens voor het Klein Vaarbewijs afgenomen door het CBR. Ondanks dat het CBR een tijdje dicht was, lijkt de interesse voor het Klein Vaarbewijs onverminderd groot. 

2020: een verrassend goed examenjaar

In 2019 was er een ware run op de ‘laatste’ examens bij de Vamex. Veel watersporters waren bang voor vertraging bij het CBR en mogelijk ook dat de examens dan zwaarder zouden gaan worden. In 2019 werden op de valreep zo nog ruim 50.000 examens afgenomen.

Bij opleiders en vaarscholen bestond daardoor de angst dat 2020 wel eens een rustig jaar zou kunnen worden. Immers wie al geslaagd is komt in principe niet meer terug. Het blijkt allemaal anders uit te pakken. 

Tot begin november heeft CBR al ruim 30.000 examens afgenomen en men verwacht binnenkort het 35.000e examen af te nemen. Aantallen die de ’topjaren’ bij de Vamex zelfs te boven gaan. En dat ondanks of juist dankzij corona?

Extra inspanningen, met resultaat

De grote examenlocatie in Rijswijk moest door brand een tijd dicht en examens werden verplaatst en op een tijdelijke locatie afgenomen. Vanwege corona zijn alle examenlocaties een aantal weken gesloten geweest. En daarna konden door de maatregelen voor corona minder kandidaten tegelijk examen doen. 

Maar met extra inspanningen kon de capaciteit toch vergroot worden. Locaties bleven langer open en ook op meer locaties was het mogelijk om op zaterdag examens af te leggen. En nadat de locatie in Rijswijk weer open kon, bleef de tijdelijke locatie ook beschikbaar. 

Dat alles heeft eraan bijgedragen dat er toch voldoende examenmomenten beschikbaar waren. En hoewel de wachttijden voor de theorie-examens soms wat oplopen blijft het mogelijk om binnen een redelijke termijn examen te doen voor het vaarbewijs.

Examens: wat verandert er in 2021?

De examens bij het CBR zijn ook niet zwaarder geworden. De leerstof is immers niet gewijzigd en de slagingspercentages zijn met zo’n 62-63% ongeveer gelijk gebleven. Ook voor 2021 komen er geen inhoudelijke wijzigingen. 

Wel is het de bedoeling om halverwege het komende jaar enkele nieuwe soorten vragen te introduceren. Vragen waarbij je bijvoorbeeld een plaatje naar de juiste plek moet slepen en vragen waarbij je een volgorde moet aangeven. Soorten vragen die nu ook al worden gebruikt voor het theorie examen voor bijvoorbeeld het Rijbewijs. Begin volgend jaar gaat het CBR dit testen en dan worden de nieuwe vraagsoorten in juli 2021 actief.

Zelfstudie en digitaal opleiden

Corona en de vaak wijzigende maatregelen maken het op dit moment nog wel lastig om een cursus te volgen voor het Klein Vaarbewijs. Zelfstudie met boek en/of online is daardoor mateloos populair. En creatieve opleiders bieden begeleiding op afstand, daarbij handig gebruik makend van de mogelijkheden die het bestaande digitale lesmateriaal al biedt.