< Terug naar nieuws

Gas aan boord

20 januari 2023 om 09:37

Wat betreft gas aan boord wordt onderscheid gemaakt naar lengte en bouwjaar van het schip. Op schepen van 20 meter of langer, of schepen met een blokmaat van 100 m3 of meer, moet de gasinstallatie geïnstalleerd worden door een door de Inspectie Verkeer en Waterstaat erkende installateur. Op kleinere schepen kan volstaan worden met een installatie door een HISWA gecertificeerde installateur. 

Voor schepen die na maart 2001 zijn opgeleverd geldt dat de gasinstallatie moet zijn aangelegd volgens de daarvoor geldende norm en regels. Op oudere schepen geldt deze verplichting niet. Niettemin is het aan te raden uw gasinstallatie eens door een erkende installateur te laten controleren en aan te passen. Zodat wel aan de laatste normen wordt voldaan. 

Helaas zal dat niet op elk schip even gemakkelijk kunnen. Toch is het dan goed om de zwakke plekken in de installatie te kennen en daar maatregelen te treffen. Gas aan boord blijft immers een serieuze aangelegenheid. Ondeugdelijke installaties of onjuist gebruik leiden helaas elk jaar weer tot ongelukken.

Download in ieder geval de gratis brochure van de HISWA. En kijk, gewapend met deze kennis, zelf ook eens kritisch naar de installatie bij u aan boord. 

Ook het project Varen doe je Samen! heeft een duidelijke brochure die inhoudelijk overlapt met de andere brochure.

Als u meer de diepte in wilt, dan raden wij de serie over de gasinstallatie aan boord van Henk Bos aan. Deze verscheen in het gratis informatieblad Info 20M. Alle nummers kunt u hier vinden. De reeks Gas aan boord loopt van nummer 41 (2009) tot en met nummer 50 (2010).