< Terug naar nieuws

Bijna 4000 reacties internetconsultatie

15 december 2021 om 15:31

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een samenvatting gepubliceerd van de reacties van de internetconsultatie Verzegeling Toiletwater Pleziervaart. In totaal zijn 3.989 reacties ontvangen en geanalyseerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.

Sinds 2009 mogen booteigenaren geen toiletwater meer lozen op het oppervlaktewater. Handhaving is lastig en daarom is in 2019 in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de afvoerkraan van de spoeltoiletten te verzegelen. Op dit moment werkt het Ministerie van I&W de uitvoering van deze verzegeling uit, maar lijkt nog altijd voorbij te gaan aan de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de eigen voorstellen.

Het Ministerie maakte het eerder al mogelijk om aan boord van pleziervaartuigen zuiveringsinstallaties te plaatsen. Deze blijken een paar jaar nadat de regels het mogelijk hebben gemaakt nog steeds niet voorhanden. De oplossingen die bestaan zijn of onbetaalbaar voor een gemiddeld plezierjacht of praktisch niet echt bruikbaar.

De samenvatting van de reacties kunt u nalezen op de website van Overheid.nl.