< Terug naar nieuws

ANWB Waterkaarten gaan langer mee

19 februari 2021 om 12:30

Enkele jaren terug heeft de ANWB haar gehele set (papieren) waterkaarten vernieuwd. Er kwam een gewijzigd kaartbeeld, ook de kust, Waddenzee en Twente kregen een eigen kaart en de indeling werd aangepast. De inzet was om de gehele set kaarten elk jaar in een nieuwe editie uit te brengen. Onlangs heeft de ANWB bekendgemaakt dat hier nu verandering in komt.

Vanaf nu worden de papieren kaarten namelijk niet meer elk jaar nieuw uitgegeven. De ANWB zal per kaart steeds bekijken of het wenselijk is een kaart te vernieuwen of zonder wijzigingen te herdrukken. 

Voor de ANWB scheelt dat aanzienlijk in kosten. Immers in sommige regio’s verandert er in een jaar niet zo veel en dan is bijdrukken voordeliger. In andere vaargebieden kan juist veel veranderen en dan is het zinvol om een geheel gewijzigde kaart uit te brengen. Om die reden wordt op de omslag van de ANWB Waterkaarten ook geen jaartal meer genoemd. 

De nieuwe werkwijze sluit ook beter aan bij de praktijk van veel watersporters. Zij gebruiken steeds vaker digitale kaarten zoals de Waterkaarten app en software, en gebruiken een papieren kaart als backup. 

Met de Waterkaarten app hoeft u nooit meer te kijken naar de verschijningsdatum. De kaarten en almanakgegevens worden continu bijgewerkt en met regelmaat verschijnen er updates die automatisch via de app stores beschikbaar komen.