< Terug naar nieuws

Altijd veilig en goed voorbereid het water op

6 juli 2021 om 06:44

Actuele informatie nóg belangrijker bij grote drukte

Het is druk op het water. Na jaren van krimp stappen sinds de coronapandemie steeds meer Nederlanders in een boot. Nederland telt in 2021 ruim 500.000 boten waar zo’n 2,6 miljoen waterrecreanten plezier aan beleven. En zolang reizen naar het buitenland nog beperkt mogelijk is, wordt het ook dit vaarseizoen onverminderd druk. Veilig genieten en recreëren op water met zoveel mensen, vraagt wel een goede voorbereiding en actuele informatie.

Door de vergrijzing daalde het aantal boten in Nederland sinds 2010. Voor de oudere generatie was het lange tijd normaal om een boot te bezitten, maar op hoge leeftijd houdt varen wel een keer op. Het aantal boten is vanaf 2010 steeds gedaald. Deze beweging is versterkt door de lage prijzen voor vliegreizen, waardoor jongeren vaker voor een buitenlandse vakantie kozen.

Boten enorm populair

De reisbeperkingen door het coronavirus hebben deze trend gekeerd. Heel wat mensen gingen in 2020 gedwongen dichterbij huis op vakantie. En watersport is ideaal voor een veilige vakantie in eigen land.

Ook dit jaar is de verwachting dat meer vakantiegangers het water op gaan. Boten zijn populairder dan ooit. Tweedehands boten zijn niet meer te vinden en de levertijd voor een nieuwe sloep of zeilboot loopt flink op.

Goede doorstroming

Volle plassen en vaarwegen zorgen wel voor uitdagingen. Het stroomlijnen van deze grote verkeersstroom op het water vraagt veel aandacht. Bart Bosman, verkeersmanager Smart Mobility bij de provincie Noord-Holland, legt uit: “Wij willen dat iedereen slim, schoon en veilig kan reizen. Ook op het water. Samen met alle betrokken organisaties en instanties werken we hier hard aan.”

Als voorbeeld noemt hij het initiatief de Blauwe Golf, waar ook de Waterkaarten app aan meewerkt. “Het doel is een optimale doorstroming bij bruggen en sluizen voor beroepsschippers, recreatieschippers én weggebruikers.”

Sleutelrol voor informatie

Het openen van bruggen moet minimale vertraging opleveren. Goede en actuele informatievoorziening speelt hierbij een sleutelrol volgens Bosman: “We wisselen data van de verschillende beheerders uit en delen die met brugwachters, automobilisten en schippers.

“Via een digitale vaargids kunnen schippers op basis van hun locatie, opgegeven vaarroute en snelheid hun verwachte aankomsttijd doorgeven aan de brugwachter. Met die informatie kiezen brugwachters, via een speciaal brugmanagementsysteem het beste tijdstip om de brug te openen. Door deze informatie ook te delen met navigatiesystemen kunnen automobilisten routes beter plannen.”

Eén centrale plek

Met de Blauwe Golf is het gelukt om vorig jaar meer schepen door te laten met minder brugopeningen. Dat is volgens Bosman makkelijker en effectiever als mensen een app zoals bijvoorbeeld de Waterkaarten app gebruiken. “Ze hebben dan altijd actuele informatie aan boord. Het is dan wel aan de overheid om te zorgen dat alle informatie correct en beschikbaar is.”

Apps als belangrijke schakel

De site vaarweginformatie.nl is volgens Bosman een goed voorbeeld van zo’n centrale informatiehub. Op deze site biedt Rijkswaterstaat actuele informatie over de beschikbaarheid van vaarwegen. “Dat is belangrijk voor schippers van recreatieve en beroepsvaart. Ook app-ontwikkelaars kunnen die informatie als bron voor hun oplossingen gebruiken.”

Dat daar behoefte aan is, blijkt uit de Klantmonitor die de provincie regelmatig samenstelt. “In dit onderzoek vragen we schippers naar hun praktijkervaringen. Daaruit blijkt dat zij hinder of ongeplande situaties als zeer vervelend ervaren. Natuurlijk zijn incidenten nooit helemaal te voorkomen, maar we kunnen wel zorgen dat mensen snel en goed geïnformeerd zijn. Dan kunnen ze hun route aanpassen. Apps met actuele data aan boord zijn daarbij inmiddels een belangrijke schakel.”

Digitaal aanbod groeit

Jaap van Goor, eigenaar van vaarwinkel.nl, herkent de behoefte aan actuele informatie ook bij zijn klanten. “Veel mensen willen niet alleen de meest recente waterkaarten bij de hand hebben. Ook informatie over stremmingen of andere incidenten is nuttig om tijdig te anticiperen.”

De verschuiving van het gebruik van papieren kaarten naar digitale kaarten en apps lijkt hiermee ingezet. “Op zich is de vraag naar papieren kaarten momenteel niet aantoonbaar minder, maar het digitale aanbod groeit wel in populariteit. Hoewel het verschilt per doelgroep is er wel een lichte trend naar digitale waterkaarten zichtbaar.”

Geen risico’s met veiligheid

Als verhuurder van jachten ervaart Jan Huibers van Yacht Charter Huibers de voordelen van de Waterkaarten app in de dagelijkse praktijk. “Wij nemen geen enkel risico op het vlak van veiligheid. Dat geldt voor de staat van onze boten en zaken als brandbeveiliging. Voor onze boten is geen vaarbewijs nodig. Daarom geven we onervaren schippers standaard een korte cursus voor ze op pad gaan. Zo weten we zeker dat ze met het schip kunnen manoeuvreren en de basisregels op het water kennen.”

Geen verrassingen

Om te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is op het water en veilig kan varen, heeft Huibers zijn schepen standaard uitgerust met een iPad waarop de Waterkaarten app staat. “Zo weten we zeker dat iedereen weet waar hij vaart. Zeker in wat lastiger water, zoals de Biesbosch met zandbanken die ook nog verplaatsen, is dat cruciaal. Relevante informatie over snelheid en diepte is altijd beschikbaar, waardoor er geen verrassingen zijn.”

Minder schade en gedoe

Huurders kunnen ook eenvoudig hun route plannen, inclusief informatie over eventueel oponthoud of andere bijzonderheden. De app is ideaal volgens Huibers. “Ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen zijn in een oogopslag zichtbaar. Dat is fijn bij de routebepaling. Verder is op het scherm te zien of er plek is in de volgende haven, inclusief het nummer van de havenmeester om alvast even te bellen.

“De Waterkaarten app draagt wat mij betreft zeker bij aan de veiligheid en het vaarplezier van onze huurders. Bovendien hebben wij minder schade. Die voordelen gelden eigenlijk voor alles en iedereen op het water. Zeker nu de drukte voorlopig wel aanhoudt.”