< Terug naar FAQ

Wat zijn scheepvaartberichten, en waar vind ik ze?

Als er nieuws is over waterwegen, bruggen enzovoort, ziet u een rode gevarendriehoek () op de kaart. Dat is een scheepvaartbericht. Als u op het pictogram tikt, kunt u het vaarbericht lezen.

Een scheepvaartbericht is een belangrijke melding op een vaarweg, vaak bij een brug of sluis. Zo’n scheepvaartbericht kan van alles zijn. Bijvoorbeeld dat er inspectiewerkzaamheden bij een brug zijn, en dat u daar langzaam en voorzichtig moet varen, het kan zijn dat er een ondiepte is, maar het kan ook aangeven dat een brug of sluis niet bediend wordt, of zelfs dat een brug, sluis of hele vaarweg gestremd is.

Belangrijk dus, want als u gaat varen kan er zomaar een scheepvaartbericht op uw gemaakt route-, of in uw vaargebied liggen. En dat kan vervelende gevolgen hebben, zoals vertraging, het moeten varen van een andere route dan gepland, enzovoort.

De scheepvaartberichten in onze app zijn…
-in Nederland afkomstig van Rijkswaterstaat
-in België afkomstig van Visuris
-in Duistland afkomstig van Elwis
-in Frankrijk afkomstig van VNF

…en worden elk uur door ons verwerkt. U krijgt ook elk uur een update, zolang u een online verbinding heeft. Als u geen verbinding heeft, ziet u de berichten van de laatste keer dat u online was.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over scheepvaartberichten in de Waterkaarten-app.