< Terug naar nieuws

Boot van Douwe Bob botst: varen bij slecht zicht

Foto: Kappers Media

Alweer even geleden kwam de stoere boot van zanger Douwe Bob op de Waddenzee in aanvaring met een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de mist op de vaarroute tussen Harlingen en Kornwerderzand. Het is niet duidelijk of de zanger zelf aan het roer stond. 

Zoals is te lezen in dit artikel, kon het binnenvaartschip zijn route vervolgen. De boot van Douwe Bob meerde af in de haven van Harlingen. 

Omrop Fryslân meldt dat de politie beide schippers een proces-verbaal heeft gegeven omtrent goed zeemanschap. Dat betekent dat ze er niet alles aan hebben gedaan om een onveilige situatie te voorkomen. 

De boot van Douwe Bob kreeg ook een boete voor het varen in de mist zonder goede radar. Aangezien mist en slecht zicht in elke tijd van het jaar kunnen voorkomen is het goed om hier nog eens aandacht aan te besteden.

Veilig varen bij slecht zicht of mist

Op de Nederlandse binnenwateren is bepaald dat schepen zonder typegoedgekeurde radarinstallatie en zonder iemand aan boord met een radarpatent op bepaalde aangewezen wateren tijdens mist of slecht zicht niet verder mogen varen, maar een veilige ligplaats (buiten de vaargeul) moeten opzoeken. De Waddenzee geldt formeel als binnenwater en de vaarroutes van zee naar de Waddenhavens zijn in het Binnenvaart Politiereglement aangewezen. 

Als u tijdens het varen op deze aangewezen wateren wordt overvallen door dichte mist, dan moet u dus direct een veilige ligplaats zoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op kanalen of rivieren is er niet altijd plaats buiten de vaargeul en is niet elke ligplaats langs de kant even veilig. 

Op de Waddenzee kun je ook niet zo maar uit de vaargeul gaan zonder vast te lopen. Juist op dergelijke wateren doet de schipper er goed aan om met de marifoon contact op te nemen met de verkeerspost. Zij kunnen de overige scheepvaart dan op uw positie wijzen en zij kunnen u adviseren waar ligplaats te kiezen.

Daarbij weet u ook dat de scheepvaart die met slecht zicht nog vaart voorzien is van een goede radarinstallatie en er iemand naar het scherm kijkt die daarvoor ook een opleiding kreeg. Een goede radarreflector en bijvoorbeeld een AIS Transponder aan laten staan helpt zeker dat u op de schermen van de beroepsvaart zichtbaar bent.