Privacybeleid

Uw privacy

TheMobileCompany is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TheMobileCompany persoonsgegevens verwerkt van klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TheMobileCompany zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is XWITS B.V., Barentzsplein 6G, 1013 NJ Amsterdam. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

TheMobileCompany kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TheMobileCompany uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Voor primaire dienstverlening waaronder het ontsluiten van aangeschafte producten en voorkeuren;
  • Het verstrekken van actuele informatie;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • TheMobileCompany levert geen persoonsgegevens aan derden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: TheMobileCompany, t.a.v. de Privacy Officer, Barentzsplein 6G, 1013 NJ Amsterdam of e-mail: support@themobilecompany.com.

Wijzigingen

TheMobileCompany behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien TheMobileCompany een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TheMobileCompany uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of in de app.
Amsterdam, 1 februari 2018